به وب سایت موسسه بین المللی گلوبال کادرو

 شعبه گرجستان (تفلیس)

خوش آمدید

گلوبال کادرو چیست؟

موسسه بین المللی گلوبال کادرو مرکز مشاوره حقوقی و ثبتی جهت تهیه ، ترجمه و تصدیق مدارک بین المللی در کشورهای مختلف برای ایرانیان و خارجیان می باشد. گلوبال کادرو در راستای مهاجرت ، زندگی و کسب و کار در کشورهای ترکیه و گرجستان و اروپا (از طریق شعبه لهستان ) فعالیت دارد. متقاضیان اموری چون ثبت شرکت ، اخذ اقامت و زندگی یا تحصیل در این کشورها می توانند از طریق تماس با شعب مختلف گلوبال کادرو یا مشاوره از طریق دفتر تهران اقدام نمایند.

از آنجاییکه موسسه بین المللی گلوبال کادرو بزرگترین مرکز ثبت ازدواج بین المللی برای ایرانیان در دو کشور ترکیه و گرجستان شعبه دارد پذیرای شمار زیادی از زوجهای متقاضی ازدواج بین المللی در گرجستان و ترکیه می باشد .

گلوبال کادرو با هویتی قانونی و ثبت شده در هرکدام از کشورهای فوق فعالیت داشته و برا اساس اصول شفافیت ، رسمیت و رازداری توانسته است بالاترین رکورد ثبت ازدواج بین المللی در بین ایرانیان را ازآن خود نماید.

ارزشهای کلیدی گلوبال کادرو

رسمیت

گلوبال کادرو موسسه ای خصوصی است و کلیه شعب آن بصورت رسمی و با مجوز رسمی فعالیت دارند لذا در مورد کلیه خدمات به شما قرارداد ارائه می کند.

شفافیت

هزینه خدمات موسسه استاندارد است و با توجه به نوع خدمات ارائه شده به مشتریان تعیین و از سوی کارشناس مسئول پرونده  به شما اعلام می گردد.

رازداری

گلوبال کادرو خود را ملزم به رعایت اصل محرمانه بودن اطلاعات مشتریان می‌داند. تصاویر و اطلاعات  شبکه‌های اجتماعی با اجاره صاحبان آنها منتشر گردیده‌است.